1. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور , اولین همایش ملی شورورزی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
 2. جعفر نباتی , محمد کافی , معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور , اولین همایش ملی شورورزی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
 3. جعفر نباتی , محمد کافی , بیژن سعادتیان , آرمین اسکوئیان , جواد شباهنگ , تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 4. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 5. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 6. جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
 7. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
 8. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
 9. جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , محمد کافی , Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. ملیکا حامدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد کافی , تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 11. جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , ژاله حقیقت شیشوان , بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 12. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 13. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , مبارکه طالع زاده , بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 14. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی معصومی , بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
 15. محمد کافی , جعفر نباتی , ریحانه ستایش , بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 16. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 17. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 18. سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی , مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 19. سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی , تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 20. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 21. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 22. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ , اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 23. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 24. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 25. ریحانه پردل , مسعود اصفهانی , محمد کافی , احمد نظامی , اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 26. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , جواد غلامی طبسی , بررسی تجمع املاح در اندامها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه، .Salsola arbusculiformis Drob , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
 27. محمد کافی , How water deficit affect salt tolerance of halophytes (A case study of Kochia scoparia) , International symposium on conservation of endangered ecosystems , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
 28. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 29. محمد کافی , سعید خانی نژاد , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 30. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 31. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 32. حسن فیضی , محمد کافی , احمد نظامی , بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 33. زینب رحیمی , محمد کافی , تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 34. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 35. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 36. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , پرویز احسان زاده , محمد کافی , ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 37. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 38. محمد کافی , زراعت گیاهان جدید (شورزیست) در شرائط تنش شوری فرصت ها و چالشها , اولین همایش ملی تنش های محیطی درعلوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 39. محمد کافی , کشاورزی شورزیست و ضرورت اجرای آن در ایران , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 40. محمد کافی , اثر آبیاری محدود بر عملکرد دو توده بومی کوشیا , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 41. محمد کافی , اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 42. محمد کافی , تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی , تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۱۷
 43. محمد کافی , علیرضا آزاد , تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی , تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۱۷
 44. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۱۰
 45. محمد کافی , اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳
 46. محمد کافی , بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳
 47. محمد کافی , اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳